Skjult installasjon

Skjult installasjon


Et varmepumpeoppsett består av en utedel, en eller flere innedeler og røropplegget mellom disse. For mange er det ønskelig å skjule denne installasjonen mest mulig. Dette kan gjøres på flere måter.Bildet til venstre viser rør, kabel og drenering som stikker ut fra vegg. Disse er lagt i vegg før plating.

Bildet til høyre viser LG Artcool White innedel ferdig montert.EKSISTERENDE BYGG


Ved installering i eksisterende bygg er det noe triks vi har lært oss med tiden. Har huset stående, overlappende kledning for eksempel, tar vi ofte løs et bord og skjuler rørene bak kledningen. Om utedelen skal stå noe til siden for der rørene kommer ut, kan vi om det er plass til det legge rørene oppunder kledningen nederst. I eldre hus med uinnredet kjeller har vi montert gulvmodell inne og gått ned gjennom gulvet og så ut med rørene. Det samme kan en gjøre med en takmodell via et uinnredet loft.


Om utedelen ønskes skjult kan dette også gjøres, enten ved plassering (for eksempel under en terrasse), ved å selv bygge den inn eller ved å montere et av våre ferdige varmepumpehus over. Det eneste en skal være forsiktig med er at utedelen ikke blir stående å sirkulere i sin egen luft, da dette vil redusere virkningsgraden betydelig.


Mulighetene mange og vi er behjelpelige med å finne gode løsninger.NYBYGG OG PÅBYGG
Bildet viser Mitsubishi Electric Kiragamine Furo som er senket 5cm inn i veggen.Skal det monteres varmepumpe i nybygg eller påbygg åpner det for mange flere løsninger - gitt at vi får komme inn tidlig i prosessen. Siden rørene her kan skjules i tak og vegger står vi mye friere med tanke på plasseringen, både ute og inne. Best resultat får en oftes om vi får være med med tips og råd allerede på tegningene. Rent monteringsmessig bør vi være på plass før huset får kledning ute og lekter og isolasjon inne.


Innedelen kan monteres på hvilken som helst vegg så lenge konstruksjonen tillater det. Begrensingen her ligger i at dreneringen fra innedelen må kunne renne ut av huset eller ned i et sluk eller lignende. En sjelden gang vil også bærende- eller brann/lydisolerende konstruksjon være til hinder. Men stort sett kan en velge fritt hvilken innervegg en ønsker innedelen plassert på. En god løsning er en gulvpumpe som kan felles inn 5 centimeter i vegg om den plasseres på en innervegg.


Utedelen vil også kunne monteres friere da en kan gå gjennom huset for å komme til ønsket plassering, i stedet for å måtte gå rundt huset som i ekstisterende bygg.

Bildet viser fire LG utedeler montert i et leilighetsbygg med fire leiligheter. Dette er det som er synlig utendørs. Inne er det montert fire LG Artcool som vist øverst på siden. Rør og ledninger går bak kledning på yttervegg og enten direkte inn til innedel, eller via gulv eller tak. Alt er skjult.


Kontakt oss

Finnøy Automatikkservice

Lauvsnesvegen 164, 4160 Finnøy

post@f-a-s.no


Halvard Lauvsnes

Daglig leder, Finnøy

halvard@f-a-s.no

930 21 371


Henning Ildstad

Servicetekniker, Finnøy

henning@f-a-s.no

900 28 603


Aslak Rondestveit

Servicetekniker, Sandnes

aslak@f-a-s.no

949 85 771


Organisasjonsnummer

919 022 809 mva


Bankkontonummer

9365.25.84266