Brannalarm

Brannalarm

Vi har service, utvidelser og nyinstallasjoner av brannalarmsystemer i landbruket. Vi utfører også årskontroller og følger opp når det er tid for ny kontroll.


Mattilsynet har vedtatt forskrifter for dyrehold med krav om brannvarsling for alle gårdsbruk med flere enn 10 hester, 30 storfé, 30 småfé, 200 fjørfé, 10 purker/råner og/eller 60 slaktegris eldre enn 10 uker. I tillegg skal også gartnerier ha installert brannvarsling.


Brannvarslingen skal være FG-godkjent og montert av kvalifiserte montører. Det er krav om eget ettersyn, vedlikehold samt årlige kontroller utført av kvalifisert personell.


I driftsbygninger er det et vanskelig miljø. Mye støv, fuktighet og ammoniakkgasser. Vanlige røykdetektorer vil feile i et slikt miljø etter kort tid. Det kreves derfor et aspirasjonssystem som håndterer dette miljøet.
ELOTEC


Elotec har lang erfaring med brannvarsling i landbruket. Den opprinnelige blanke aspirasjonsdetektoren er fortsatt i drift hos mange, over femten år etter montering. Produktet har blitt stadig videreutviklet, og dagens utgave har enda høyere ytelse – uten å gå på akkord med de egenskapene som har gjort den så egnet for tøffe miljøer.


Aspirasjondetektorene fra Elotec kan monteres alene, kobles mot en GSM-varsler eller sammen med et større varslingsanlegg med sentral. De er laget for enkel egenkontroll og skifte av filter. De siste utgavene har mulighet for å bytte detektorer på stedet. Det er også mulighet for å koble til smarttelefon for oppsett, kalibrering og loggføring. Dette er viktige verktøy for oss som servicepersonell.


Se Elotec sin presentasjon av deres Aspect aspirasjonsdetektor
Kontakt oss

Finnøy Automatikkservice

Lauvsnesvegen 164, 4160 Finnøy

post@f-a-s.no


Halvard Lauvsnes

Daglig leder, Finnøy

halvard@f-a-s.no

930 21 371


Henning Ildstad

Servicetekniker, Finnøy

henning@f-a-s.no

900 28 603


Aslak Rondestveit

Servicetekniker, Sandnes

aslak@f-a-s.no

949 85 771


Organisasjonsnummer

919 022 809 mva


Bankkontonummer

9365.25.84266