Brannalarm

Brannalarm

Vi har service, utvidelser og nyinstallasjoner av brannalarmsystemer i landbruket. Vi utfører også årskontroller og følger opp når det er tid for ny kontroll.

 

Mattilsynet har vedtatt forskrifter for dyrehold med krav om brannvarsling for alle gårdsbruk med flere enn 10 hester, 30 storfé, 30 småfé, 200 fjørfé, 10 purker/råner og/eller 60 slaktegris eldre enn 10 uker. I tillegg skal også gartnerier ha installert brannvarsling.

 

Brannvarslingen skal være FG-godkjent og montert av kvalifiserte montører. Det er krav om eget ettersyn, vedlikehold samt årlige kontroller utført av kvalifisert personell.

 

I driftsbygninger er det et vanskelig miljø. Mye støv, fuktighet og ammoniakkgasser. Vanlige røykdetektorer vil feile i et slikt miljø etter kort tid. Det kreves derfor et aspirasjonssystem som håndterer dette miljøet. Nedenfor presenterer vi to alternative løsninger.

 

 

 

ELOTEC

 

Elotec har lang erfaring med brannvarsling i landbruket. Den opprinnelige blanke aspirasjonsdetektoren er fortsatt i drift hos mange, over femten år etter montering. Produktet har blitt stadig videreutviklet, og dagens utgave har enda høyere ytelse – uten å gå på akkord med de egenskapene som har gjort den så egnet for tøffe miljøer.

 

Aspirasjondetektorene fra Elotec kan monteres alene, kobles mot en GSM-varsler eller sammen med et større varslingsanlegg med sentral. De er laget for enkel egenkontroll og skifte av filter. De siste utgavene har mulighet for å bytte detektorer på stedet. Det er også mulighet for å koble til smarttelefon for oppsett, kalibrering og loggføring. Dette er viktige verktøy for oss som servicepersonell.

 

Se Elotec sin presentasjon av deres Aspect aspirasjonsdetektor

 

 

 

ICAS

 

Icas har også lang erfaring med brannvarling i landbruket, men har først i 2016 kommet med en aspirasjonsdetektor med alle godkjenninger på plass. Denne er bygget i en tett boks, godt beskyttet mot miljøet den skal stå i. Enheten er modulbasert, noe som gjør det mulig å utføre all service på stedet, enten det er filter, detektor, hovedkort eller strømforsyning som trengs å skiftes. Også denne aspirasjondetektoren kan stå alene, kobles mot en GSM-varsler eller et nytt eller eksisterende anlegg med brannsentral.

 

Se ICAS sin presentsjon av deres IRS-3v3 aspirasjonsdetektor

 

Kontakt oss

Finnøy Automatikkservice

Lauvsnesvegen 164, 4160 Finnøy

post@f-a-s.no

 

Halvard Lauvsnes

Daglig leder, Finnøy

halvard@f-a-s.no

930 21 371

 

Henning Ildstad

Servicetekniker, Finnøy

henning@f-a-s.no

900 28 603

 

Johnny Henden

Servicetekniker, Rennesøy

johnny@f-a-s.no

928 89 155

 

Organisasjonsnummer

919 022 809

 

Bankkontonummer

9365.19.74273